Crannk reviews Armadillo King: “A drifter’s Tale”

Scroll down for the English version!

Jag har ju följt Armadillo King sedan första singeln “Grave of Fools” som jag fick upp ögonen för i början av år 2021. Då var Armadillo King ett enmans-band med Karaktären (spana in videorna). Sedan blev det två singlar till (“Borrowed Time” och “Deadwood Rye“), två fantastiska låtar! Och jag fick också chansen att intervjua Henning Ejnefjäll, mannen bakom Armadillo King och Karaktären. (Jaja, jag jobbar på att få ner intervjun på pränt…)

Nu har Armadillo King vuxit till ett helt band, och de har precis släppt sitt debut-album “A Drifter’s Tale“. När jag intervjuade Henning om Armadillo King så kallade han sin musik som americana-musik, men lite mörkare. Efteråt har jag läst att han kallar det americana noir, och det är ju en fantastiskt bra beskrivning av musiken!

Det som slår mig vid första lyssningen är att jag lyssnar på Tom Petty, men med ett melankoli och mörker som Tom Petty skulle tjänat på! Och varje låt är en låt som genast gör att jag vill lyssna på mer.

Nu är ju det här en genre som jag inte alltid lyssnar på, metall-skalle som jag är, så det har tagit lite tid att identifiera musiken, om man skulle vilja bestämma influenser. Man kan säkert också nämna R.E.M och andra amerikanska musiker som spelar liknande musik. Men jag kan inte den genren så jag får försöka förmedla känslan ändå.

Plattan startar med “Now I’m Rolling” och den sätter tonen! Direkt hör jag att det Armadillo King jag lyssnar på och det är en fantastisk låt, med en urstark refräng! Både textmässigt och musikaliskt.

Ghost Town” har vuxit till en favorit, kanske för att den påminner mig mest om Tom Petty som är lite av en favoritartist för mig. Men den har ett mörker och distade gitarrer som verkligen tilltalar mig! En tyngd som är så skön!

Last Call” är också en riktigt skön låt, och den påminner mig lite om varför jag fastnade för Armadillo i början. Det är på något sätt en fortsättning av “Grave of Fools” och “Borrowed Time”.

Det är ju ett litet annat sound nu när Armadillo King är ett band, jämfört med när det var Henning. Nu är det är ett mer fylligare ljud, lite mera slammer, och som jag sa, ett litet mer annorlunda sound, som faktiskt har varit lite av en trappa för mig att ta mig igenom, även om jag hör att det är Armadillo, och Henning sjunger ju fantastiskt bra. Ni vet, när man jämför sitt favvoband med sina första plattor…

Men, faktiskt, plattan satt som en smäck redan vid första lyssningen! Så himla skön och bra musik! Den tar mig till den amerikanska västern och efter första intrycket, efter det till bra platser i mitt huvud, den målar upp vyer där jag sitter på ett fjäll, alldeles ensam och njuter. Det går inte att inte bli trollbunden av musiken. Jag lyssnar till plattan medan jag skriver den här recensionen och jag kommer på mig själv att inte skriva, utan stannar upp och bara lyssnar. Dessutom, “Karaktären” som varit med från start, han finns där genom hela albumet.

En fantastiskt bra platta som kommer snurra hela året som ett skönt avbrott till Watain, Amon Amorth och gänget. Ett album och artist som ni bara måste höra!

Tack Henning!

Scrolla ner för videos och Spotify!

English version:

I have followed Armadillo King since the first single “Grave of Fools” that got my attention in the beginning of 2021. At that time Armadillo King was a one-man band with the Character (check out the videos). Then there were two more singles (“Borrowed Time” and “Deadwood Rye“), two amazing songs! And, I also got the chance to interview Henning Ejnefjäll, the man behind the “Character”– Armadillo King (yeah, yeah, I’m still working on that interview!)

Now Armadillo King has grown to be a band, and they just released their debut-album “A Drifter’s Tale“. When I interviewed Henning about Armadillo King he called his music like americana-music, but a bit darker. Afterwards I’ve read that he calls it americana-noir and that’s a really great description of the music!

The first thing I think of when listening to the album is Tom Petty, but with melancoly and a darkness that would have served Tom Petty really well! And every song instantly wants me to listen more.

Now, this is a genre that I don’t normally listen to, me being a metal-head, so it has taken some time to identify the music, if you want to decide what the influences could be. I’m sure that could also name R.E.M and other american musicians that plays this kind of music. But, since I don’t know that genre I will try to get you the feeling of the music anyway.

The album starts of with “Now I’m Rolling“, and it really sets the tone of the album! I instantly hear that it’s Armadillo King that I’m listing to, and it’s an amazing song with a strong chorus! Both in text and musically.

Ghost Town” has grown to be a favorit song form me, maybe because it remind me of Tom Petty, one of my favorite artists. But it has a darkness and disted guitarrs that really appeals to me! A heaviness that really is so great!

Last Call” is also a really great song, and it remind me a bit about why I started to listen to Armadillo King in the first place. It’s somehow a continuation of “Grave of Fools” and “Borrowed Time”.

The sound is a bit different now when Armadillo King is a band, compared to when it was “just” Henning. Now it’s a more fuller sound, a bit more slammer and as I said, a bit different that was a bit of a staircase for me, even though I hear that it is Armadillo, and Henning sings amazingly good. You know, as when you compare your favorit band with their first albums…

But, really, the album hit me in the middle already after the first listening! So damn good music! It takes me to the american west and after first impression, to other good places in my head, it paints views where I’m sitting on a mountain top, all alone and just enjoying. It’s impossible to not get spellbound. I try to listen to the album whilest writing this rewiew, and I find my self not writing, but just stopping and listen to the music. And just so you know, the “Character” that’s been a part of it from the start, he’s there through out the album.

An fantastic album that I will keep with me at least this year as a great interruption to Watain, Amon Amarth and the rest of the gang!

An album and an artist that you really should listen to!

Thank you Henning!

Now I’m Rolling“:

Cold Clay“:

Borrowed Time“:

A Drifter’s Tale” on Spotify:

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.