ThePepsRocker’s första inlägg!

(For Englisch, scroll down!)

Jag tänkte, och jag tänkte…. Och jag har planerat…. När Adrian föreslog att vi skulle dra igång den här bloggen, skulle jag ha ett fantastiskt “intro-inlägg”…. Och ju mer jag tänkte och ju mer jag planerade, desto mer fantastiskt skulle det bli…

Så här är det:

Min vän Adrian bor i Melbourne och han hade en ide om att göra en mera internationell blogg, så han kontaktade mig, och Marie som bor i Kanada. Tanken är att vi ska göra en blogg om metal. punkt slut. Men med våra egna vinklingar, och våra nationella utgångspunkter.

Tycker tanken är riktigt rolig och för de som tycker om hårdrock kan det bli en riktigt bra smältdegel! Men samtidigt, det här sätter ju lite press på en, och tillsammans med mitt egna fantastiska första inlägg började jag känna mig lite pressad… Typ så här… 🙂

WP_20140906_001 WP_20140906_002 WP_20140906_003 WP_20140906_005

Men, så var det ju det här med en bra presentation…. Startar lite ödmjukt med denna…:

Men så här är det, jag är sprungen från den klassiska New Wave of British Heavy Metal, så jag är inne på melodier… Jag kommer ge er mycket Iron Maiden-isch, men även döds, rock, soft upp till Black Metal.

Jag tror att detta får räcka som en introduktion, nu är den svåra delen avklarad. Sen blir det hårdrock!

Cheers!!

ThePepsRocker’s first posting:

I thought, and I thought …. And I have planned …. When Adrian suggested that we launch this blog, I would have a great “intro post” …. And the more I thought and the more I planned, the more amazing it would be …

It’s like this:

My friend Adrian lives in Melbourne and he had an idea about making a more international blog, so he contacted me, and Marie, who lives in Canada. The idea is that we should do a blog about metal. End of story. But with our own angles, and our national starting points.

Think the idea is really funny and for those who like hard rock, it can be a really good melting pot! But at the same time, this puts some pressure on the little one, and together with my own amazing first post, I started to feel a little squeezed … A bit like this… 🙂

WP_20140906_001 WP_20140906_002 WP_20140906_003 WP_20140906_005

However, it was of this with a good presentation …. Starts a bit humble with this …:

But here’s the thing, I originated from the classic New Wave of British Heavy Metal, so I’m all for the melodies … I will give you very much of Iron Maiden-isch, but also death, rock, soft up to Black Metal.
I think this will do as an introduction, now the hard part is done. Then it will be hard rock!

//Cheers!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.