Fuck Cancer!

(Scroll down for an English version!)

Idag nåddes jag av beskedet att Bruce Dickinson, sångare i Iron Maiden drabbats av cancer. Prognosen är god, men å andra sidan har de satt in ganska starka åtgärder och dessutom gått ut med ett pressmeddelande, så jag antar att det inte var av den godartade varianten.

Det gör mig ont. Iron Maiden har betytt så mycket för mig under hela min uppväxt, och är mitt absoluta största någonsin i musikväg. De har varit med och format mig till den jag är idag. Jag blir t.o.m. förbannad om någon pratar illa om bandet…

Allt för många har dukat under för cancer. Ronnie James Dio är en person som försvann för tidigt t.ex. Jag har själv varit på begravning av vänner som dött i cancer, och jag har en vän som har drabbats av riktigt elakartad cancer men klarat sig hittills.

Jag hatar verkligen sjukdomen och jag hoppas av hela mitt hjärta att alla som drabbas kommer att klara sig!

Jag önskar att alla som känner att de har möjlighet att skänka en krona till cancerforskningen gör så. Jag gör det. Och dessutom, för att göra en lång historia kort, jag kommer satsa för att nästa år springa för cancerforskningen. Ni kan följa utvecklingen här: http://bakomgotet.wordpress.com.

Utrota cancer nu! #fuckcancer!

 English version!

Today I got the news that Bruce Dickinson, lead singer of Iron Maiden undergoes cancer treatment. The prognosis is good, but on the other hand, they have put in quite strong measures and additionally issued a press release, so I guess it was not the benign variant.

It makes me sad. Iron Maiden has meant so much to me throughout my childhood, and is my absolute biggest ever in music. They have defined me! I even get pissed if someone speaks ill of the band…

Too many has fallen to cancer. Ronnie James Dio is one who disappeared all too soon for example. I myself have been to a funeral of friends who died of cancer, and I have a friend who has suffered quite malignant cancer but fared so far.

I really hate the disease and I hope with all my heart that all victims will survive!

I wish that all who feel they have the opportunity to donate a dime to cancer research do so. I’ll do it. And also, to make a long story short, I will try to run for (against) cancer next year, try to rise awareness. You can follow the progress here: http://bakomgotet.wordpress.com (it’s in Swedish).

Eradicate cancer now! #fuckcancer!

This one is for Bruce! Fight, and get well soon!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.