Om ny musik / About new music

(Scroll down for English version)

Varför lever hårdrockare i det förgångna? Jag tror att den enkla sanningen ligger i att det släpps för många skivor! Man hinner inte med att lyssna på allt och hitta nya favoriter! Ta mig som exempel, förra året 2014 lyssnade jag på 150 olika grupper och då lika många skivor…. många var bra, många var dåliga… men hur sjutton kan man hålla isär dem?

Jag måste bli bättre på att faktiskt lyssna igenom alla skivor och inte bara försöka hitta nytt. Jag har ju hittat många nya skivor, en hel del nya grupper, men jag kommer inte ihåg allt. Det går inte! Jag satt ikväll och skapade en spellista på vad som var bäst under förra året och när jag gick igenom all musik jag lyssnat på under året så var det väldigt få skivor och band jag kom ihåg.

Det är därför jag är bakåtsträvande tror jag. För när jag var liten och yngre så fanns det inte 150+ olika skivor med 150+ olika band. Dessutom, jag fick välja vilka skivor jag vill lyssna på, varje skiva var skitdyr att köpa! Och det var ju det enda sättet att lyssna på för min del. Och då jävlar lyssnade man på skivan man hade råd att köpa!

Så år 2015 så kanske jag kan missa några grupper och faktiskt hitta några bra skivor istället. Det kan bli mitt nyårslöfte! Försöka välja ut bra skivor och inte bara en massa skivor…

En skiva jag faktiskt lyssnat mycket på förra året är Foo Fighters och deras Sonic Highways:

Why do headbangers live in the past? I think the simple truth is that it’s too many albums released! You do not have the time to listen to everything and to find new favorites! Take me as an example, last year 2014, I listened to 150 different groups and equally albums…. many were good, many were bad … but how the heck can you tell them apart?

I have to get better at actually listen to all the records and not just try to find something new. I’ve found a lot of new albums, and a lot of new groups, but I  just can’t remember all of them. You just can’t! I sat tonight and created a playlist on what I thought was best of last year and when I went through all the music I listened to during the year, it was very few bands and albums that I remebered

That’s why I’m retrograde I think. Because when I was little and younger, there was not 150+ different CDs with 150+ different bands. Plus, I had to choose which albums I want to listen to, since each album was to expensive to buy! And that was the only way to listen to music at that time, buying the record. So you bloody listen to the album you’ve just bought.

So in 2015, maybe I can desmiss some groups and actually find some good albums instead. It may be my New Year’s resolution! Trying to pick out good albums and not just a bunch of albums…

One album I actually listened to last year’s Foo Fighters and their sonic Highways:

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.