Det musikaliska året 2014 / The musical year 2014

(For the English version, please scroll down!)

Året går mot sitt slut och det börjar väl bli dags att sammanfatta det. Jag måste säga att år 2014 inte satte några stora avtryck på mig musikaliskt. Visst det har dykt upp några plattor som jag har tyckt varit över medel, men i de flesta fall har jag nog blivit besviken tycker jag.

Många favoriter blev inte vad jag hoppades på, kanske hade jag för höga förväntningar, men jag kan ändå bara ge en 2:a i betyg. Några av dessa är:

Iced Earth
Raubtier
Sabaton (är kanske en 3:a egentligen, men det är bara två låtar som har fastnat hos mig)
Sparzanza (när förra plattan var så himla bra…)
Evergrey
Skambankt
Accept
Opeth

Dessa band hade jag hoppats skulle leverera mycket mera än vad de gjorde. Ingen av dessa plattor kommer väl bli särskilt ihågkomna tyvärr. Opeth är eget kapitel för mig. Det är väl faktiskt bra låtar, det hörs verkligen att det är Opeth som spelar, men för mig blir det tyvärr bara en smet av alltihopa. Hade Opeth gått tillbaka lite och slängt in lite döds-growl, så hade låtarna kanske stuckit ut mer. Mikael Åkerfeld i Opeth verkar ha lagt av helt med dödsmetallen dock. Han har t.o.m. hoppat av som sångare i Bloodbath, vilket naturligtvis gör att man undrar om Opeth kommer kunna komma tillbaka igen.

Sen dök det upp fyra nya svenska plattor som åtminstone får en 3:a i betyg, varav de sista tre överraskade mig positivt:

Avatar
Mustasch
Grand Magus (inga förväntningar, visste inte ens att ny cd var på G – positivt överraskad)
Arch Enemy (över förväntan!)

Som sagt så har jag varit ganska besviken på året 2014, men nu på slutet börjar det ta sig tycker jag. Helt plötsligt har det dykt upp flera kanonplattor, finns kanske ingen 5-poängare, men väl fyror:
Slipknot
Helevorn
Foo Fighters
Ne Obliviscaris
Machine Head
Bloodbath
Solstafir

Sju stycken riktiga höjdarplattor som har smugit sig in under november och december. Trevligt avslut på året.

Jag har ju naturligtvis upptäckt en del nya band under året. Eller, åtminstone nya för mig, och tre av dessa tycker jag sticker ut, nämligen följande grupper:
Keep of Kalessin
Kadawatha (i och för sig kanske inte hårdrock, men en väldigt trevlig upptäckt)
Solstafir (ja, de får stå här igen, för de var en ny upptäckt för min del)

Tre band som är väl värda att kolla upp tycker jag.

Nu hoppas vi på att år 2015 kommer innehålla MASSOR av härlig ny och BRA musik!

The English version!

The year draws to a close and it’s beginning to be time to summarize it. I must say that the year 2014 did not put any big impression on me musically. Sure, there have appeared some albums that I’ve thought was above average, but in most cases I have probably been disappointed, I think.

Many favorites was not what I was hoping, maybe I had too high expectations, but I can still only provide a 2 out of 5. Some of these are:

Iced Earth
Raubtier
Sabaton (maybe worth a 3, but only a couple of songs that I remember, so….)
Sparzanza (and the previous record that was so damn good…)
Evergrey
Skambankt
Accept
Opeth

These bands I had hoped would deliver much more than they did. None of these albums will be particularly well remembered sadly. Opeth’s own chapter for me. That’s actually good songs, one could really hear that it’s Opeth playing, but for me it is just a batter of everything. If Opeth had gone back a bit in time and threw in a little death-growl, maybe the songs would have been more memorable. Michael Åkerfeld in Opeth seems to have qiut completely with death metal though. He has even dropped out as a singer in Bloodbath, which of course makes one wonder if Opeth will be able to come back again.

Then all of a sudden, 4 new Swedish albums showed them selfs, and the last three really surprised me (in a good way!):

Avatar
Mustasch
Grand Magus (had no expectations, didn’t even know there was a new album on the way!)
Arch Enemy (beyond expectation!)

As I said, I’ve been pretty disappointed in the year 2014, but now at the end it starts to get better I think. Suddenly there appeared several great albums, there may be no five-pointers, but well some fours:

Slipknot
Helevorn
Foo Fighters
Ne Obliviscaris
Machine Head
Bloodbath
Solstafir

Seven real great albums that snuck in during November and December. Nice end to the year.

I have obviously discovered some new bands during the year. Or, at least new to me, and three of these, I think stand out, namely the following groups:

Keep of Kalessin
Kadawatha (i och för sig kanske inte hårdrock, men en väldigt trevlig upptäckt)
Solstafir (ja, de får stå här igen, för de var en ny upptäckt för min del)

Three bands that are well worth checking up I think.

Now we hope that 2015 will include lots of lovely new and good music!

Share

One Reply to “Det musikaliska året 2014 / The musical year 2014”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.